Jan Wiegers 1893-1959
Wasschilderingen

 

Nieuws

 

 

 

 

Professor Jan Wiegers 1893-1959.

Impressie van een Nederlandse kunstschilder wiens werk mij enorm stimuleert op gebied van kleur en vorm.

Kunstschilder Jan Wiegers werd geboren in Kommerzijl (prov.Groningen) een dorp aan het Kommerzijlsterdiep. Het ouderlijke huis, een herberg, lag heel gunstig ten opzichte van het scheepvaartverkeer en de weg naar zee.Wiegers vroegste jeugd moet heel spannend geweest zijn, tussen de robbenjagers en de vissers. In 1899 verhuisde het gezin Wiegers - vader, moeder en drie zonen - naar de “grote”stad Groningen. Voor een plattelandsjongen moet dat een grote verandering geweest zijn. Het ouderlijke huis lag vlakbij de havens met voor hem bekende geuren en bedrijvigheid. Waarom zijn ouders verhuisden van een bedrijvig dorp naar een stad had misschien te maken met de educatie van de kinderen.

Op dertienjarige leeftijd werd Jan Wiegers ingeschreven als leerling voor avondlessen aan Academie Minerva. Als “beroep” staat bij zijn naam “beeldhouwer”vermeld. Als dertienjarige werkte hij op een decoratieatelier van een meubelfabriek. Hij moet heel gedreven zijn geweest om na zijn dagtaak, als dertienjarige, nog lessen te volgen aan de Academie, lijkt mij.De opleiding aan Minerva was in 1906 niet meer uitsluitend gericht op tekenonderwijs en op de vrije kunsten, maar ook gericht op het ‘toekomstig beroep van de leerlingen’.Deze ingrijpende reorganisatie van het kunstonderwijs was door toenmalige directeur Dirk de Vries Lam in 1904 geïntroduceerd.Na driejarige opleiding maakte Jan zijn scholing aan Minerva af in o.a. stijl- en ornamentsleer, tekenen van planten dieren. F.H. Bach behoorde tot zijn belangrijkste docent.Na zich als decoratieschilder verder te hebben bekwaamd vertrok Jan op 19-jarige leeftijd naar buitenland -wat niet ongebruikelijk was voor Minerva leerlingen - om zijn bekwaamheden in praktijk te brengen. Na terugkeer volgde hij in Rotterdam bij Allan, en in Den Haag bij Planje beeldhouwerlessen. Hij bezocht in beide steden de Academie’s.Op 5 juni 1918 kwamen Groningse kunstenaars, Jan Altink, Toon Benes, Johan Dijkstra, Willem Reinders en Jan Wiegers tot het besluit een vereniging op te richten om Groninger artiesten nader tot elkaar te brengen. Als naam koos men Vereniging Groninger Kunstkring “De Ploeg”. Later kortweg “De Ploeg”genoemd.In 1919 vertrok Wiegers naar Davos in Zwitserland om te genezen van een longaandoening en daar ontmoette hij de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner die grote invloed had op zijn werk, zonder zijn eigenheid te verliezen. Bij Kirchner komt Jan Wiegers in aanraking met wasverftechniek. 

Deze wasverftechniek is vandaag de dag niet helemaal onbekend onder kunstschilders maar wordt weinig of helemaal niet meer toegepast.De pastaachtige wasverf wordt verkregen door olieverf te vermengen met wasbenzine en bijenwas, een andere samenstelling dan encausticverf. De wasverftechniek, met zijn sterke lichtterugkaatsende werking en weinig gemengde kleuren, voldoet aan geheel eigen wetten, droogt snel en kan worden uitgestreken in egale dekkende kleurpartijen.Deze wasschildertechniek is geen encaustiek, daar de wasverf niet wordt verhit, maar is wel interessant in zijn hoedanigheid van schilderen met bijenwas. In 1953 werd Jan Wiegers benoemd tot hoogleraar aan De Rijksacademie, zowel als schilder, beeldhouwer en graficus en werd daarmee leider van de afd. vrije schilderkunst. Voor Wiegers was dit een erkenning van zijn kunstenaarschap.Wiegers was er van overtuigd dat ieder mens zijn eigen kleurgamma kon ontwikkelen. Volgens hem kon men het componeren van kleuren niet aanleren en konden docenten slechts richting aangeven en leerlingen bewust maken van hun persoonlijk kleurgevoel en emotionele waarden van kleur. In Wiegers optiek bezat de kleur een zelfstandige beeldende inhoudelijke betekenis binnen een schilderij. De kleur moest het uitgangspunt zijn en mocht nooit fungeren als toegevoegde waarde. Om de kleuren volledig tot zijn recht te laten komen leerde hij zijn studenten de mogelijkheden van het schilderen in wasverf.Wiegers stimuleerde zijn studenten om toch vooral in de vrije natuur te werken of zoals hij het zelf omschreef: “wij laten hen studeren aan de bron van de natuur en leren hen, zich steeds uit haar te voeden”.

Prof. Jan Wiegers stierf op 30 november 1959 in Amsterdam op 66 jarige leeftijd ten gevolge van een ernstige ziekte. Zijn oeuvre is een herinnering aan een krachtige persoonlijkheid en groot kunstenaar. Zijn werk is te bezichtigen in het Gronings Museum.

Met toestemming van Han Steenbruggen, conservator van het Gronings Museum.Uittreksel uit: De Ceremoniemeester heeft het spel laten beginnen. ISBN 90-71691-54-3

Cursusprogramma 2008.

Eenmaal per maand in het weekend bij voldoende deelname de volgende cursussen.

Cursus opleiding cursusleider, deelname maximaal 4 personen, 2 dagen

Cursus kleurenleer, deelname maximaal 4 personen. 1 dag.

Cursus hetelucht pistool, deelname 2 personen, 2 dagen.

Cursus werken op hotplate, deelname 2 personen, 2 dagen.

Cursus Spiritualisme en Encaustic, deelname maximaal 5 personen, 1 dag.

NIEUW: werken met modeling pasta op linnen met encaustic, of met olieverf. Vraag informatie aan!

Nieuwe producten.
Dvd. Elisabeth van Uden. Cursus hotair en hotplate

Nederlandse losse vertalingen verkrijgbaar bij de Engelse- of Duitstalige boeken van Michel Bossom.
Elisabeth van Uden.